تخریب و خاکبرداری در استان همدان

تخر یب باز سازی تغییرات

تخریب تیقه برداری حمل نخاله

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | نوری

اجاره دهنده بیل های مکانیکی سبک وسنگین وپیکور

انجام کلیه امورخاکبرداری گودبرداری حفرانواع کانال لایروبی تخریب سنگهای سخت وبتن توسط پیکور

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | وحیدمحمدی

تخریب.ساخت

تخریب.بنایی.کاشی کاری.سیمان کاری 09395889569

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | مرتضی خمیسی

تخریب ساختمانهای کلنگی

تخریب ساختمانهای کلنگی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | علی نجفی

انجام کلیه امورخاکبرداری وغیره

اجاره دهنده انواع بیل های مکانیکی(زنجیری.لاستیکی.پیکور)انجام کلیه امورخاکبرداری گودبرداری لایروبی حفر انواع کانال وتخریب سنگهای سخت وبتن توسط پیکور

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | همدان | وحیدمحمدی ستار