تهویه - هوای پاک - استان همدان

کولاک فن: ۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲

هواکش سانتریفیوژ بکوارد جهت تهویه انواع هواکش های رستورانی سانتریفیوژ بکوارد پروانه دبل و یکطرفه

کولاک فن

همدان > بهار

۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲

Email

تعداد بازدید: ۱۶

به روز رسانی: دیروز ۱۹:۰۰

شناسه آگهی: ۱۲۵۲۸۵۵

تازه های هواکش ، فن ، سانتریفیوژ در استان همدان