سیمان ، گچ ، پودر سنگ در استان همدان

مصالح فروشی محمدی ظهیر

فروش مصالح ساختمانی و سیمانی ، حوضچه‌های سیمانی ، پله های سیمانی ، حلقه های سیمانی ، نشانی ، همدان ، جاده کرمانشاه بعداز ساختمان سازمان صداوسیما جنب سنگفروش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | همدان | مرتضی محمدی ظهیر