بذر و نهال در استان همدان

فروش نهال گردو

هزار اصله نهال گردوی دو ساله

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | همدان | علیزاده

فروش بذر سینگل کلاس 704

فروش عمده و جزئی بذر ذرت سینگل کلاس 704 مغان تولید سال 96 برای سال 97 آماده توزیع در ساسر کشور

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | همدان | سکینه مهدیخانلو

فروش بذر یونجه همدانی پایه بلند

فروش بذر یونجه همدانی پایه بلند

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | همدان | علی عباسی