اجرای شبکه آبیاری نوین - استان همدان

سیدجلال همدانی: ۰۹۱۸۳۱۶۱۲۱۴ - ۰۹۱۸۴۹۵۱۲۱۴

اجرای شبکه های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت زیر زمینی و رو زمینی، قطره ای و ...

سیدجلال همدانی

همدان > همدان

۰۹۱۸۳۱۶۱۲۱۴ - ۰۹۱۸۴۹۵۱۲۱۴

Email

آدرس: همدان خیابان میرزاده عشقی

تعداد بازدید: ۱۲۰۴

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۴۳۹۴۵۸

تازه های کشاورزی و دامداری در استان همدان