تجهیزات پرورش طیور در استان همدان

خرید محصولات بلدرچین

شرکت بلدرچین سینا پگاه خرید تضمینی تخم و گوشت بلدرچین با عقد قرار داد فقط در مدتی محدود از تاریخ 15/4/96 تا 25/6/96 آغاز شد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | همدان | حمید شاه محمدی