خرید و فروش موسیر - استان همدان

ابوالفتحی: ۰۹۱۸۹۵۲۲۰۹۴

خرید و فروش موسیر تازه و خشک پره شده و بذر موسیر

ابوالفتحی

همدان > نهاوند

۰۹۱۸۹۵۲۲۰۹۴

Email

آدرس: نهاوند _میدان امام _ شرکت تعاونی دشت بهشت

تعداد بازدید: ۱۷۲۵

به روز رسانی: ۶ روز پیش

شناسه آگهی: ۸۶۹۸۷۲

تازه های کشاورزی و دامداری در استان همدان

فروش بذر سینگل کلاس 704

فروش عمده و جزئی بذر ذرت سینگل کلاس 704 مغان تولید سال 96 برای سال 97 آماده توزیع در ساسر کشور

همدان | سکینه مهدیخانلو