خرید و فروش موسیر - استان همدان

ابوالفتحی: ۰۹۱۸۹۵۲۲۰۹۴

خرید و فروش موسیر تازه و خشک پره شده و بذر موسیر

ابوالفتحی

همدان > نهاوند

۰۹۱۸۹۵۲۲۰۹۴

Email

آدرس: نهاوند _میدان امام _ شرکت تعاونی دشت بهشت

تعداد بازدید: ۲۱۵۳

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۸۶۹۸۷۲

تازه های کشاورزی و دامداری در استان همدان