آموزش در استان همدان

تدریس المپیاد فیزیک

تدریس المپیاد فیزیک توسط دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف 09187136558

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | همدان | منوچهری

پروژه دانشجویی

انجام پروژه دانشجویی راه با نرم افزار land در همدان همراه با آموزش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | همدان | زندی