فروش کتاب های کنکوری رفرنس کارشناسی ارشد - استان همدان

unique: ۰۹۱۸۷۱۲۰۶۹۲

کتاب های رفرنس :1)ژنتیک پزشکی امری ویراش اخر. 2)کتاب اصول تغذیه کروس"اصول تغذیه مدرن 3)کتاب بیوشیمی دولین هر دو جلد 4)کتاب فزیولوژی پزشکی گایتون هر دو جلد 5)کتاب تستی ای کیو بی زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی 6)کتاب تستی ای کیو بی ژنتیک پزشکی کارشناسی ارشد (کلیه کتابهای بالا نو و در حد نو و ویرایش اخر میباشند)

unique

همدان > همدان

۰۹۱۸۷۱۲۰۶۹۲

آدرس: همدان. شهرک فرهنگیان.

تعداد بازدید: ۲۹۴

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۸۷۳۵۱۸

تازه های آموزش در استان همدان