آموزش وارائه پروِژه های کاربرد کامپیوتر در حسابدار - استان همدان

محمود قراباغی: ۰۹۱۸۵۴۴۸۶۰۰

آموزش و ارائه پروژه های کاربرد کامپیوتر در حسابداری برای دوره های کاردانی و کارشناسی با برنامه Microsoft Excel 1 . پروژه لیست حقوق و دستمزد 2 . پروِه انبارداری در حسابداری با اکسل 3 . پروژه محاسبه و ارائه نمودار در اکسل 4 . پروژه محاسبه سود سهام در بورس 5 . پروژه ارائه بودجه بندی در حسابداری صنعتی 3 و ...

محمود قراباغی

همدان > همدان

۰۹۱۸۵۴۴۸۶۰۰

Email

تعداد بازدید: ۱۲۴۴

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۵۸۵۳۶۱

تازه های آموزش در استان همدان