کیس i5 - استان همدان

شرکت تالیا: ۰۸۱۳۸۲۱۴۴۶۱ - ۰۸۱۳۸۲۱۴۶۶۱ - ۰۸۱۳-۸۲۱۴۶۶۱ - ۰۹۱۸۸۱۵۳۸۴۵ - ۳۸۲۱۴۶۶۱

کیس پک i5 رسید! cpu: i5 ram:4 ddr3 hard:640 graphic:2 nvidia بهترین کیفیت ، قدرتمند مخصوص کاربران حرفه ای تعداد موجود است..... .. 09188153845 آدرس دفتر : همدان . میدان پیشاهنگی . مرکز کامپیوتر تالیا 38214661 09188153845

شرکت تالیا

همدان > همدان

۰۸۱۳۸۲۱۴۴۶۱ - ۰۸۱۳۸۲۱۴۶۶۱ - ۰۸۱۳-۸۲۱۴۶۶۱ - ۰۹۱۸۸۱۵۳۸۴۵ - ۳۸۲۱۴۶۶۱

Email

آدرس: میدان پیشاهنگی . مرکز کامپیوتر تالیا

تعداد بازدید: ۲۳۰

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۸۹۰۰۸۳

تازه های کامپیوتر در استان همدان