استخر کشاورزی در استان همدان

فروش 105 هکتار زمین کشاورزی

فروش زمین 105 هکتاری 105هکتار زمین  کشاورزی؛داری 2 سند تک برگ 6 دانک... یک حلقه چاه عمیق،،استخر خاکی ،

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | فامنین | وحید باقری