برند آماده برای فروش در استان همدان

فروش واد تولیدی غذایی با کلیه امکانات

1800 متر زمین'800متر... همدان'بخش صنایع پاک اماده  برای انواع کار بری _سوله بسیار... و کلیه مجوزها و استاندارد'

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر