تحلیل آماری در استان همدان

پایان نامه، تحقیق دانشجویی، تحلیل آماری

انجام پایان نامه های رشته های انسانی ( کارشناسی، کارشناسی ارشد)،  تحلیل آماری spss، تدریس خصوصی spss

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | همدان | خوش بین

پایان نامه

انجام پایان نامه های رشته های انسانی( کارشناسی، ارشد)، تحقیقات دانشجویی،  تحلیل آماری spss، تدریس خصوصی spss

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | همدان | خوش بین

پایان نامه

انجام تحقیقات دانشجویی، پورپوزال، پایان نامه،  تحلیل آماری spss، تدریس خصوصی spss، (... و نازلترین قیمت 09187122830

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | خوش بین

پایان نامه

انجام پورپوزال، پایان نامه،  تحلیل آماری spss، تدریس حصوصی spss، تحقیقات دانشجویی ( رشته های جامعه شناسی، مدیریت، علوم تربیتی) 09187122830

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | خوش بین

انجام پایان های تخصصی در زمینه معماری و شهر سازی

 تحلیل های  آماری با نرم افزار های spss,amos... رایگان مقاله شهرسازی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | همدان | سحر سماواتی

انجام پایان های تخصصی در زمینه معماری و شهر سازی

متن تحلیل های  آماری با نرم افزار های spss,amos... ،طراحی، spss،3dmax و ....

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | sahar samavati