تخم نطفه دار در استان همدان

فروش تخم بلدرچین

فروش  تخم بلدرچین خوراکی و  نطفه  دار با قیمت مناسب ارسال بسته بندی و فله به تمام نقاط ایران

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | همدان | صابونچی

فروش قرقاول-کبک و بلدرچین چناران

مزرعه ی پرورش قرقاول - کبک و بلدرچین چناران 1-فروش قرقاول : بالغ . جوجه.  تخم خوراکی و  نطفه  دار 2-فروش کبک : بالغ . جوجه.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | همدان | مزرعه ی چناران