فروش برند آماده در استان همدان

فروش واد تولیدی غذایی با کلیه امکانات

1800 متر زمین'800متر سوله'... امکانات تولید و اداری ورفاهی،،برند با سابقه و کلیه مجوزها و استاندارد'،

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | چرایی