محوطه سازی در استان همدان

بام سبز- دیوار سبز

طراحی و اجرای باغ در بام -اجرای دیوار سبز در بام تراس وفضاهای داخلی ساختمان-  محوطه سازی حیاط باغ وباغچه وپیاده رو در... فضایی سبز وزیبا ایجاد کنید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | غیبی