واردات در استان همدان

استخدام نماینده علمی (دارویی و مکمل ها)

درباره محل کار: شرکت آرین... داروهای مورد نیاز کشور از طریق  واردات تاسیس شد. این شرکت یکی از... ) حداقل مدرک کارشناسی شیمی و...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر