کار در منزل با کامپیوتر در استان همدان

آموزش ادیوس در همدان و غرب کشور

آموزش خصوصی مونتاژ غیرخطی و میکس فیلم ( تدوین بوسیله  کامپیوتر ) توسط تصویربردار و تدوینگر سینما در  منزل و یا محل  کار شما » آمـوزش خصوصـی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر