گرانول ساز - استان همدان

جوادی: ۰۹۱۸۳۱۴۷۹۵۲

طراحی و ساخت دستگاه گرانول دومرحله ای برای اولین بار در ایران با استفاده از دانش فنی روز 09183147952 tropicalro@yahoo.com جوادیrecyclingmachine.loxblog.com

جوادی

همدان > همدان

۰۹۱۸۳۱۴۷۹۵۲

Email

تعداد بازدید: ۶۷۸

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۷۴۱۹۸

تازه های صنعت در استان همدان