انتقال دانشجو و کارمند در استان همدان

جابجایی پرستار - انتقال پرستار

اینجانب پرستار رسمی 11 سال سابقه شاغل در بیمارستان بعثت همدان خواهان جابجایی با هم رده خود در یکی از بیمارستان های دانشگاه های تهران می باشم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | همدان | ثنا نیکنام

انتقالی از تهران جنوب به همدان

ترم اول ارشد هوش مصنوعی - متقاضی جابجایی با همدان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | همدان | mehran