فروش سگ نگهبان در استان همدان

سگ نگهبان

یک توله ی نژاد افغان بسیار درشت 2ماهه سالم و واکسن خورده به  فروش میرسد 9379619555

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر