فروش ویلا در استان همدان

فروش باغ و ویلا

باغ به مساحت 5هکتار با  ویلا استخر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | نهاوند | امرایی

فروش باغ میوه به مساحت 2600 مترمربع

قطعه باغی به مساحت 2600 متر... تلفن و امکان دریافت مجوز جهت ساخت  ویلا اطراف باغ به ارتفاع 2الی3متر... انتهای باغ ساخته شده است)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | ملایر | سلیمانی

فروش زمین

زمین زراعی مناسب  ویلا سازی و گلخانه به مساحت 800 متر مربع

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر