نیاز به کارشناس فروش در استان همدان

فروش زمین کشاورزی در قروه کردستان

 فروش 26 هکتار مزرعه کشاورزی همراه... و افزایش مقدار زمین(اب چاه بیشتر  نیاز میباشد) قیمت طبقه نظریه  کارشناس و عرف منطقه هکتاری 58/000/000...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | همدان | حاجیان

فروش دامداری(بره پرواری 200 راسی ) بعلت نیاز مالی

فوری ... پرواری 200 راسی ) بعلت  نیاز مالی 80 درصد پیشرفت فیزیکی... _ قابلیت تغیر کاربری زیر قیمت  کارشناس رسمی دادگستری آدرس:...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | صالح آباد (همدان) | جلال شیری